Featured Articles

All Stories

Aghitsna Ya Rasulallah

Qoshidah Aghitsna Ya Rasulallah (Tolonglah kami wahai Rasulullah) Allâh Allâh aghitsnâ yâ Rosûlallâh Yâ ‘adhîmal jâh ‘alaika sholawâtullâh ‘Abdun bil bâbi yartajî latsmal a’tâb Jud bil jawâb marhabân qod qobbalnâh Antal ma’rûf bil jûdi muqrîdl-dluyûf Innî malhûf aghitsnî bihaqqillâh Antal…
Sholawat untuk Mendapatkan Syafaat

  “Wahai Allah, limpahkanlah solawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad, solawat yang menjadi keredhaan bagiMu, dan yang menunaikan haknya, dan kurniakanlah kepadanya al alal al- — -wasilah, wasilah, wasilah, dan kedudukan yang telah Engkau janjikan kepadanya.” Komentar…
Sholawat yang kelebihannya di beritahu Jibril a.s.

Sholawat yang kelebihannya di beritahu Jibril a.s. Wahai Allah! Limpahkanlah solawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad, di kalangan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, dan di kalangan kumpulan malaikat yang tertinggi, sehingga Hari Agama(Hari Kiamat) Komentar…
Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al Fakihani

Wahai Allah! Limpahkanlah solawat ke atas roh Muhammad pada segala roh, dan ke atas jasadnya pada segala jasad, dan ke atas kuburnya pada segala kubur.” Komentar oleh Asy-Syeikh Yusuf Isma’il An-Nabhani: Telah berkata Al-Imam Asy-Sya’rani bahawa Baginda j telah bersabda…
Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ruwaifi’ ibn TsabitAl-Ansori

Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ruwaifi’ ibn TsabitAl-Ansori “Wahai Allah! Limpahkanlah solawat ke atas Muhammad dan tempatkanlah dia dengan tempat yang dekat denganMu pada hari kiamat.” Komentar oleh Asy-Syeikh Yusuf Isma’il An-Nabhani: Di dalam beberapa komentar Ad-Dalail dikeluarkan At-Tabrani, Ahmad, Al-Bazzar…