Shollu alaa Nuri Ahmad

Shollu alaa Nuri Ahmad Saw.

Shollu alaa nuri Ahmad nuri manaajil yaa Muhammad Yaa man khuliiq min nuwri robbi yaa man sumiiiyyy qobla yuulad.

– Bershalawatlah pada cahaya Nabi Muhammad SawCahaya bimbingan yang menerangi rumah dan wilayah,yaa Muhammad Saw yang kurindukan.Wahai yang tercipta dari cahaya Tuhan-ku,wahai yang dinamai Allah Swt jauh sebelum kelahirannya (sebelum penciptaan Adam As)

Laylatan shofa fii Madinati thoba fihil wadaad.- Malam suci luhur diMadinah semakin semerbak dengan ketenangan rahasia kelembutan cinta,

Jiwaru khairaal waraal mukhtar khairal ibaad.- Di samping semulia-mulia makhluq yang terpilih dan semulia-mulia hamba

Man zaara khairal waraal naalal muna wal muraad.- Barang siapa yang berziarah kepada semulia-mulia makhluq maka akan tercapai cita-cita dan keinginan.

Yaa lailatassa’di hibti min nasaa’i maasu’aad.- Wahai malam bahagia,kau melintas dari kesejukan-kesejukan anugerah kebahagiaan.

Nasiimun fiiha a’thoya maa lahaa min nafaad.- Kesejukan ketenangan yang menyimpan anugerah-anugerah pemberian yang tiada berakhir.

Fii hadrotil musthofa thibbil badani wal fu’aad.- Di hadirat Nabi Saw membaiklah dan termuliakanlah tubuh dan sanubari.

Qad jaada mawlal karami Robbiyl karomil jawwaad.- Sungguh Allah Maha mulia Dermawan telah melimpahkan kemurahan-Nya , Tuhan-ku Yang Maha Mulia dan Maha Pemurah.

Wawaajihatinaa ma’ahu fii kulli khaafii wabaad.- Dan arah tujuan kehidupan kita selalu bersamaNya dalam kesendirian dan keramaian.

Taumma ‘asraru haalikulli waadin wanaad.- Maka menyeluruhlah rahasia rahasia keluhuran doa di segala lembah dan pegunungan.

Hayyah fadzaa yaa jamaah maa warada fiimtidaad.- Marilah wahai jamaah untuk selalu menjaga apa yang telah mengalir dari anugerah dan uluran tawaran kelembutan.

Dzii wardaatil hisaanil jiyaad.- Pemilik mengalirnya anugerah anugerah makna keluhuran yang membuka limpahan kedermawanan.

Fa’alsin ahlal hudaa alaa madaa fiittahaad- Maka lidah lidah pembawa petunjuk selalu sepanjang masa dalam persatuan dan kesatuan cita cita.

Tajdaadu akhbaaru Maadinaa watusbihu jidaad.- Terus benahi kabar kabar terdahulu kita,dan menyampaikannya hingga menjadi kabar yang berkelanjutan (tidak terputus).

Watantarussinna jawaahiru humbiwashfil wadaad.- Dan tersebarlah dari ucapan ucapan mereka bagai mutiara mutiara dengan sifat sifat cinta dan kasih sayang.

Alhamdulillahi Rabbil arsy akrama wajaad.- Limpahan puji kehadirat Allah pemilik arsy Yang Maha Dermawan dan Pemurah.

Ra’aayatal musthofa qad bayyadhat lissawaad.- Bimbingan dan asuhan Rasul saw telah memutihkan semua yang gelap.

Yaa man hadhara indanaa naqqil bashara wal fu’aad.- Wahai yang hadir disisi kami sucikanlah pandangan dan sanubari.

Maahaama hawluttijarati qaththa yaa daakasaad.- Tiada merugi mereka yang terlibat kemuliaan ini sama sekali,wahai yang memiliki usaha.

Tijaratul’irsii mawrutah an abaa’i jiyaad.- Perdagangan yang selalu terwariskan (kemuliaan dakwah mendapatkan pahala seakan-akan berdagang) yang diwariskan dari sanad ayah ayah dan guru guru yang luhur.

Sanadunlana qad’ala maa bayna khairal ibaad.- Sanad kami telah ternagkat luhur bersambung dan bersambung terkuat kepada semulia mulia makhluq.

Yaa wasi’al fadhli haqqaq lii jami’al muraad.- Wahai Yang Maha luas anugerahNya,pastikan untukku segala keinginan mulia.

Wa’ashlihil haalafiiddunyaa wa yauwmattanaad.- Perbaikilah keadaan kami di dunia dan di hari kebangkitan.

Lanaa waman hadhara ma’anaa wa ahlil wadaad.- Bagi kami yang hadir bersama kami dan orang orang yang mencintai kami.

Wajma’ lanaasysyamla bi ahmada khair daa’i wahaad.- Dan permudahlah terkumpulnya untuk kami perbuatan sunnah mengikuti Nabi Saw semulia mulia penyeru dan pengajak dengan kelembutan.

Wa balaghal kulla minluqyaahu maa qad ‘araad.- Dan sampaikanlah segalanya dengan suapan beliau Saw apa apa yang telah kami dambakan.

Shalli ‘alaiyhi wasallim ya aliyya ya jawwaad.- Semoga sholawat serta salam bagi beliau wahai yang Maha luhur dan wahai yang Maha bermurah hati.

Wa ‘alihi ma’adini li’asraarhihum ahlussiwaad.- Dan bagi keluarga beliau yang menjadi tambang tambangbagi rahasia rahasia beliau Saw dan merekalah kelompok ulama yang terbanyak dan bersatu.

Khushush bidh’ahtihi ummi ahlilhuda warrasyadaad.- Khususnya belahan tubuh beliau Saw (putri beliau Saw:Sayyidah Fatimah Azzahrah Ra) Ibunda bagi semua yang mendapat hidayah dan bimbingan keluhuran Allah Swt.

Washohbih ni’mal kiraamil ‘arifiinal jayyaad. – Dan atas sahabat sahabat beliau Saw,semulia mulia orang yang luhur dan mereka adalah ahli makrifat yang sangat dermawan (mendoakan para pecinta mereka).

www.majelisrasulullah.org

Nb ; Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan tulisan.

Comments

comments

4 thoughts on “Shollu alaa Nuri Ahmad

Leave a Reply